Ta opp film

  1. Still inn modusvelgeren på (Videomodus), og trykk deretter på ON/OFF (strømknappen).

  1. Trykk på MOVIE (filmknappen) for å starte opptak.

  1. Trykk på MOVIE-knappen igjen for å stoppe opptaket.

MOVIE-knapp
Du kan begynne å ta opp film ved å trykke på MOVIE-knappen, uansett hvilken stilling modusvelgeren står i. Hvis du vil begynne å ta opp film med en gang, må du trykke på MOVIE-knappen uten å endre stillingen til modusvelgeren.
Merknader
  • Hvis du bruker zoomefunksjonen når du tar opp en film, vil lydene fra objektivets arbeidsoperasjoner, spaken, den trinnvise velgeren og den manuelle ringen også tas opp. Lyden av MOVIE-knappen kan komme til å tas opp når du trykker på MOVIE-knappen for å stoppe opptaket.

  • Kontinuerlig opptak er mulig i ca. 29 minutter av gangen med kameraets standardinnstillinger og ved en temperatur på ca. 25°C. Når filmopptaket er avsluttet, kan du starte det igjen ved å trykke på MOVIE-knappen på nytt. Opptaket kan stoppes for å beskytte kameraet, hvis temperaturen blir for lav eller for høy.

Liknende emne