Ta stillbilder mens du tar opp film (Dual Rec)

Du kan ta stillbilder mens du tar opp film. Kameraet fortsetter å ta opp film, selv om du tar stillbilder.
  1. Trykk på MOVIE (filmknappen) for å starte filmopptaket.

  1. Trykk på lukkerknappen.

Det tas et stillbilde.
  1. Trykk på MOVIE-knappen for å stoppe filmopptaket.

Etter filmopptak vises de stillbildene som er tatt, i rammer på LCD-skjermen.
Merknader
  • Når filmer tas opp i [AVC HD 28M (PS)]-kvalitet kan du ikke bruke [Dual Rec] (parallellopptak).

  • Lyden av lukkerknappens arbeidsoperasjoner kan komme til å tas opp.

  • Under filmopptak er blitsen ikke tilgjengelig for fotografering.

  • Bildestørrelsen til stillbildene er låst til [16:9 (3M)]. Hvis filmbildestørrelsen er stilt inn på [MP4 3M], er stillbildestørrelsen låst til [4:3 (2M)].

  • Når smilutløserfunksjonen er stilt inn på [På], utløses lukkeren automatisk hver gang kameraet registrerer et smilende ansikt. Du kan ikke veksle mellom [På] og [Av] for smilutløseren under filmopptak.

  • Når kameraet er i [Standby] i (Videomodus), kan du ikke bruke [Smilutløser].

  • Hvis minnekortkapasiteten er for liten, vises på skjermen. Dette ikonet betyr at du ikke kan ta flere stillbilder.