Intelligent panoramafotografering

Setter deg i stand til å lage et panoramabilde ved hjelp av bilder som er satt sammen. Kameraet oppdager også automatisk ansikter eller personer i bevegelse.
 1. Still inn modusvelgeren på (i-Panoramafotografering), og trykk deretter på ON/OFF (strømknappen).

 1. Velg en opptaksretning ved hjelp av /// på kontrollknappen.

Panorer nedefra og oppover.
Panorer ovenfra og nedover.
Panorer fra venstre mot høyre.
Panorer fra høyre mot venstre.
 1. Plasser kameraet så det passer med enden av motivet som skal fotograferes, og trykk lukkerknappen helt ned.

 1. Panorer til slutten av veiviseren (B), mens du følger retningen angitt på LCD-skjermen.

Ta et panoramabilde med høy oppløsning
Hvis du stiller inn [Panoramabildestørrelse] på [Høy oppløsning], kan du ta et panoramabilde med en størrelse på 43 megapiksler (10480×4096).
1 Hold kameraet vertikalt.
2 Velg en opptaksretning ved hjelp av kontrollknappen.
3 Panorer for å fotografere.
Tips for panoramafotografering
Panorer kameraet i en bue med konstant hastighet i den retningen som vises på LCD-skjermen. Et stillestående motiv er bedre egnet for panoramabilder enn et motiv i bevegelse.
Så liten radius som mulig.
Vertikal retning
Horisontal retning
 • Trykk først lukkerknappen halvveis ned, slik at du kan låse fokus, eksponering og hvitbalanse. Trykk så lukkerknappen helt ned, og panorer eller snu litt på kameraet.

 • Hvis en seksjon med svært varierte former eller landskap befinner seg langs den ene kanten av skjermen, vil bildekomposisjonen kanskje ikke lykkes. I et slikt tilfelle må du justere bildekomposisjonen slik at den aktuelle seksjonen befinner seg i sentrum av bildet, og gjøre et nytt opptak.

Merknader
 • Hvis du ikke kan panorere over hele motivet i løpet av den tiden du har til rådighet, vises et grått område i det sammensatte bildet. Hvis dette skjer, må du flytte kameraet raskere for å ta et fullstendig panoramabilde.

 • Siden flere bilder settes sammen, vil overgangen ikke bli jevn.

 • I svakt lys kan panoramabilder bli uskarpe eller opptaket bli mislykket.

 • I blafrende lys, f.eks. fluorescerende lys, er ikke lysstyrken eller fargen i det sammensatte bildet alltid lik.

 • Hvis det panorerte området og den låste AE/AF-vinkelen rommer veldig store variasjoner i lysstyrke, farge og fokus, vil bildet ikke bli vellykket. Hvis dette skjer, bør du endre den låste AE/AF-vinkelen og ta bildet på nytt.

 • Panoramafotografering egner seg ikke i følgende situasjoner:

 • Et motiv som er for nær kameraet

 • Et bilde med liten kontrast, f.eks. himmel, sandstrand eller gressplen

 • Et motiv som er i kontinuerlig forandring, som bølger eller fossefall

 • Du kan ikke ta panoramabilder i følgende situasjoner:

 • Du panorerer kameraet for raskt eller for sakte.

 • Kameraet holdes ikke rolig nok.

 • Du vil kanskje ikke kunne stille inn enkelte funksjoner eller MENU-elementer, avhengig av den opptaksmodusen som er valgt. For nærmere informasjon, se "Funksjoner som ikke er tilgjengelige i enkelte opptaksmoduser" [Detaljer] og "MENU-elementer som ikke er tilgjengelige i enkelte opptaksmoduser". [Detaljer]

Liknende emne