Liste over modusvelgerfunksjoner

Still inn modusvelgeren på den ønskede funksjonen.

(Intelligent auto)
Setter deg i stand til å ta stillbilder med automatisk justerte innstillinger.
(Fremragende auto)
Setter deg i stand til å ta stillbilder med høyere kvalitet enn med intelligent automodus.
(Program Auto)
Gir deg muligheten til å ta opp med automatisk justering av eksponeringen (både lukkerhastighet og blenderåpning (f-tall)). Du kan også velge ulike innstillinger ved hjelp av menyen.
(Fotografering med lukkerprioritet)
Gir deg muligheten til å fotografere etter å ha justert lukkerhastigheten manuelt.
(Fotografering med blenderprioritet)
Gir deg muligheten til å fotografere etter å ha justert blenderåpningen (f-verdien) manuelt.
(Fotografering m/manuell eksp.)
Gir deg muligheten til å fotografere etter å ha justert eksponeringen manuelt (både lukkerhastighet og blenderåpning (f-verdi)) .
(Hent frem minne-modus)
Setter deg i stand til å ta et bilde etter at du har hentet opp moduser som ofte brukes, eller forhåndsregistrerte numeriske innstillinger.
(i-Panoramafotografering)
Setter deg i stand til å fotografere et panoramabilde etter at du har komponert bildene.
(Videomodus)
Setter deg i stand til å endre innstillingen for filmopptak.
(3D-fotografering)
Setter deg i stand til å fotografere et 3D-bilde etter at du har komponert bildene.
(Scenevalg)
Gir deg muligheten til å ta opp med forhåndsinnstilte innstillinger, i samsvar med den aktuelle scenen.

Liknende emne