Intelligent auto

Setter deg i stand til å ta stillbilder med automatisk justerte innstillinger.
  1. Still inn modusvelgeren på (Intelligent auto).

  1. Ta opp med lukkerknappen.

Merk
  • Du vil kanskje ikke kunne stille inn enkelte funksjoner eller MENU-elementer, avhengig av den opptaksmodusen som er valgt. For nærmere informasjon, se "Funksjoner som ikke er tilgjengelige i enkelte opptaksmoduser" [Detaljer] og "MENU-elementer som ikke er tilgjengelige i enkelte opptaksmoduser". [Detaljer]

Om scenegjenkjenning

Scenegjenkjenning brukes i intelligent auto-modus. Ved hjelp av denne funksjonen gjenkjenner kameraet automatisk opptaksforholdene, og tar bildet.
I scenegjenkjenningsmodus varierer plasseringen av ikoner som vises på LCD-skjermen med forholdene. Det avhenger av om kameraet gjenkjenner en scene eller forholdene.
Hvis kameraet gjenkjenner en scene, vises ikoner og veivisere, som (Portrett), (Spebarn), (Halvlysportrett), (Halvlys), (Motlysportrett), (Motlys), (Landskap), (Makro), (Søkelys) eller (Svakt lys) på første linje. Hvis kameraet gjenkjenner forholdene, vil ikoner, som (Stativ) eller (Flytt) vises på den andre linjen. Kameraet kan gjenkjenne både scenen og forholdene, eller bare en av disse.

Liknende emne