Program Auto

Gir deg muligheten til å ta opp med automatisk justering av eksponeringen (både lukkerhastighet og blenderåpning). Du kan også velge ulike innstillinger ved hjelp av menyen.
 1. Still inn modusvelgeren på (Program Auto).

 1. Ta opp med lukkerknappen.

Merk
 • Du vil kanskje ikke kunne stille inn enkelte funksjoner eller MENU-elementer, avhengig av den opptaksmodusen som er valgt. For nærmere informasjon, se "Funksjoner som ikke er tilgjengelige i enkelte opptaksmoduser" [Detaljer] og "MENU-elementer som ikke er tilgjengelige i enkelte opptaksmoduser". [Detaljer]

Programskift

Du kan ikke endre kombinasjonen av blender (f-verdi) og lukkerhastighet mens du beholder eksponeringen låst, mens blitsen er stilt inn på [Off].
 1. Trykk på den trinnvise velgeren.

 1. Drei på den trinnvise velgeren.

"" på skjermen endres til "" og opptaksmodusen endres til programskift.
 1. Drei den trinnvise velgeren for å velge kombinasjonen av blender (f-verdi) og lukkerhastighet.

Du kan stille inn EV- eller ISO-innstillingen med den trinnvise velgeren.
 1. Ta opp med lukkerknappen.

For å avbryte Programskift må du dreie den trinnvise velgeren slik at visningen endres tilbake til "".
Merknader
 • Du kan ikke endre kombinasjonen av blenderåpning og lukkerhastighet mens lukkerknappen er trykket halvveis ned.

 • Avhengig av lysstyrken i omgivelsene vil programskift kanskje ikke brukes.

 • Still inn modusvelgeren på noe annet enn "", eller slå av kameraet for å oppheve den innstillingen du foretok.

 • Når lysstyrken endres, endres også blenderåpningen (f-verdien) og lukkerhastigheten, men forholdet mellom dem forblir det samme.

 • Når blitsmodusinnstillingen endres, avbrytes programskift.

Liknende emne