Fotografering med lukkerprioritet

Du kan ta stillbilder etter å ha justert lukkerhastigheten manuelt.
 1. Still inn modusvelgeren på (Fotografering med lukkerprioritet).

 1. Trykk på den trinnvise velgeren.

 1. Drei på den trinnvise velgeren for å velge verdien for lukkerhastigheten.

Du kan velge en lukkerhastighet fra 1/4000 sekund til 30 sekunder.
Du kan stille inn EV- eller ISO-innstillingen med den trinnvise velgeren.
 1. Ta opp med lukkerknappen.

Merknader
 • Ved en høy lukkerhastighet vil blitslyset kanskje være utilstrekkelig selv om du fyrer av blitsen.

 • Hvis innstillingene dine ikke vil gi korrekt eksponering, blinker innstillingsindikatorene på skjermen når lukkerknappen trykkes halvveis ned. Du kan ta bilder i denne situasjonen, men vi anbefaler at du justerer de blinkende verdiene igjen.

 • Du vil kanskje ikke kunne stille inn enkelte funksjoner eller MENU-elementer, avhengig av den opptaksmodusen som er valgt. For nærmere informasjon, se "Funksjoner som ikke er tilgjengelige i enkelte opptaksmoduser" [Detaljer] og "MENU-elementer som ikke er tilgjengelige i enkelte opptaksmoduser". [Detaljer]

Innstillingsområdet for lukkerhastigheten
Ca. ×1,3
Ca. ×30
 • Lukkerhastigheter på ett sekund eller mer vises med [˝], for eksempel, 1˝.

 • Hvis du stiller inn en lavere lukkerhastighet, anbefales det å bruke et stativ for å unngå å få rystelser i bildet.

 • Hvis du velger lave lukkerhastigheter, tar det tid å behandle dataene.

 • Når lukkerhastigheten blir lavere enn en bestemt verdi, aktiveres funksjonen NR med sakte lukker automatisk for å redusere støy i bildet, og vises på skjermen.

Om lukkerhastigheten
Når du stiller inn en høyere lukkerhastighet, vil det se ut som om motiv i bevegelse, for eksempel folk som løper, biler som kjører, vann som spruter osv. står stille.
Når du stiller inn en lavere lukkerhastighet, gjøres bevegelsen synlig ved at motiv i bevegelse etterlater spor på bildet, for eksempel en elv som renner e.l. Du kan ta mer naturlige action-bilder.