Fotografering med blenderprioritet

Du kan justere den lysmengden som passerer gjennom linsen manuelt.
  1. Still inn modusvelgeren på (Fotografering med blenderprioritet).

  1. Trykk på den trinnvise velgeren.

  1. Drei på den trinnvise velgeren for å velge verdien for blenderåpningen (f-verdien).

Du kan velge en blenderåpning (f-verdi) fra F 2,8 til F 8,0.
Lukkerhastigheten justeres automatisk fra 1/2000 til 8 sekunder.
Du kan stille inn EV- eller ISO-innstillingen med den trinnvise velgeren.
  1. Ta opp med lukkerknappen.

Merknader
  • Hvis innstillingene dine ikke vil gi korrekt eksponering, blinker innstillingsindikatorene på skjermen når lukkerknappen trykkes halvveis ned. Du kan ta bilder i denne situasjonen, men vi anbefaler at du justerer de blinkende verdiene igjen.

  • Du vil kanskje ikke kunne stille inn enkelte funksjoner eller MENU-elementer, avhengig av den opptaksmodusen som er valgt. For nærmere informasjon, se "Funksjoner som ikke er tilgjengelige i enkelte opptaksmoduser" [Detaljer] og "MENU-elementer som ikke er tilgjengelige i enkelte opptaksmoduser". [Detaljer]

Om blenderprioritet
Jo mindre blenderen (f-verdien) er, jo større er det hullet lyset kommer inn gjennom. Dybdeskarpheten reduseres, og alt unntatt gjenstander som befinner seg innenfor et begrenset område vil være ute av fokus. Dette er bra for portretter osv.
Jo større blenderen (f-verdien) er, jo mindre er det hullet lyset kommer inn gjennom. Både gjenstander som er relativt nær og de som er lengre unna objektivet vil bli skarpe. Dette er bra for landskapsbilder osv.