Hent frem minne-modus

Setter deg i stand til å ta et bilde etter at du har hentet opp moduser som ofte brukes, eller forhåndsregistrerte kamerainnstillinger.
  1. Still inn modusvelgeren på (Hent frem minne-modus).

  1. Trykk på / på kontrollknappen for å velge det ønskede tallet

Merknader
  • Registrer opptaksinnstillinger på forhånd ved å bruke (Registrer innstilling). [Detaljer]

  • Hvis du stiller inn (Hent frem minne-modus) etter at du har fullført opptaksinnstillingene, prioriteres de registrerte innstillingene, og de opprinnelige innstillingene blir ugyldige. Kontroller indikatorene på skjermen før du starter opptaket.

  • Du vil kanskje ikke kunne stille inn enkelte funksjoner eller MENU-elementer, avhengig av den opptaksmodusen som er valgt. For nærmere informasjon, se "Funksjoner som ikke er tilgjengelige i enkelte opptaksmoduser" [Detaljer] og "MENU-elementer som ikke er tilgjengelige i enkelte opptaksmoduser". [Detaljer]

Liknende emne