3D-fotografering

Ta et 3D-bilde.
  1. Still inn modusvelgeren på (3D-fotografering).

  1. (3D-bilde) på kontrollknappen

  1. Ta opp med lukkerknappen.

Tips for forskjellige former for 3D-fotografering
I tillegg til [3D-bilde] er dette kameraet utstyrt med moduser for oppretting av stereoskopiske bilder, som [3D-panorama] og [Flervinkelpanorama].
For nærmere informasjon, se "3D-funksjoner". [Detaljer]