Funksjoner som ikke er tilgjengelige i enkelte opptaksmoduser

I tabellen nedenfor angir en funksjon som kan endres av bruker, mens — angir en funksjon som ikke kan endres. Ikonene nedenfor [Selvutl.] og [Blits] angir de tilgjengelige modusene.

Modusvelger
Selvutl.
Blits
Ansikts-
gjenkjenning
Følge-
fokus
Serie/ Nivåtrinn
EV
ISO
Auto-
fokus
Manuelt fokus
REC-modus
*2
Scenevalg
*1
*1
*1

*1 [Av] kan ikke velges for [Ansiktsgjenkjenning].
*2 [Nivåtrinn- innstillinger] kan ikke velges.

Merk
  • Hvis ovenstående opptaksmoduser er registrert og hentet frem i (Hent frem minne-modus), forblir forutsetningene for om innstillingene kan endres eller ikke de samme som i tabellen ovenfor.