Følgefokus

Kameraet følger motivet og justerer fokuset automatisk til du trykker lukkerknappen halvveis ned, selv om motivet er i bevegelse.
 1. Trykk på på kontrollknappen.

Motivrammen vises.
 1. Plasser motivrammen over motivet du vil fokusere på, og trykk på .

Følgefunksjonen starter.
 1. Trykk lukkerknappen halvveis ned.

Motivets posisjon, fokus og eksponering er låst.
 1. Trykk lukkerknappen helt ned for å ta bildet.

 1. For å avslutte følgefokusering før bildet tas, må du trykke på igjen.

Følge et ansikt
Hvis du bruker følgefokusering mens ansiktsregistreringsfunksjonen er aktivert, kan du velge hvilket ansikt som skal prioriteres, og registrere det ansiktet i kameraet. Selv om det registrerte ansiktet forsvinner fra LCD-skjermen, vil kameraet fokusere på det igjen neste gang det dukker opp på skjermen.
 • Når et bestemt ansikt er registrert i kameraets minne, og du bruker smilutløserfunksjonen, søker kameraet kun etter smil på det ansiktet.

Merknader
 • Følgefokus vil kanskje ikke klare å låse fokus, eller vil kanskje miste motivet eller følge andre motiver i følgende situasjoner:

 • Motivet beveger seg for raskt.

 • Motivet er for lite eller for stort.

 • Motivet har samme farge som bakgrunnen.

 • I svakt lys.

 • Under forhold der lysstyrken varierer.

 • Følgefokus er ikke tilgjengelig i følgende situasjoner:

 • Ved bruk av den digitale zoomen

 • Når [Fokus] er stilt inn på [AF m/fleksibelt pkt.] eller manuelt fokus.

 • Følgefokus avbrytes automatisk når motivet forsvinner fra skjermen eller det ikke er mulig å følge det. Hvis følgefokusering er stilt inn på å følge et bestemt ansikt, fortsetter kameraet å følge det ansiktet, selv om ansiktet forsvinner fra skjermen.

 • Du vil kanskje ikke kunne stille inn enkelte funksjoner, avhengig av den opptaksmodusen som er valgt. For nærmere informasjon, se "Funksjoner som ikke er tilgjengelige i enkelte opptaksmoduser". [Detaljer]