DISP (Skjerminnstillinger)

 1. Trykk på (Skjerminnstillinger) på kontrollknappen.

 1. Velg den ønskede modusen med kontrollknappen.(AV)
Viser bare bilder

(Detaljerte opplysninger)
Viser informasjonen.
Exif-data for det innspilte bildet og et histogram vises også.
(PÅ)
Viser informasjonen.

Histogram

Et histogram er en graf som viser hvor lyst et bilde er. Grafen indikerer et lyst bilde når den er forskjøvet til høyre (A), og et mørkt bilde når den er forskjøvet til venstre (B).
 1. Trykk på (Skjerminnstillinger) på kontrollknappen, og velg deretter [Detaljerte opplysninger].

Merknader
 • Histogrammet vises også når du spiller av ett enkelt bilde, men da kan du ikke justere eksponeringen.

 • Histogrammet vises ikke når du:

 • Tar opp/spiller av film

 • Viser bilder som står vertikalt

 • Roterer stillbilder

 • Fotografering/visning i intelligent panoramafotografering eller 3D-panoramamodus

 • Når [Vis seriegruppe] er stilt inn på [Vis kun hovedbildet]

 • Det kan være stor forskjell mellom det histogrammet som vises under opptak og det som vises under avspilling når:

 • Blitsen blinker.

 • Lukkerhastigheten er lav eller høy.

 • Histogrammet vises kanskje ikke for bilder som er tatt med andre kameraer.