Blits

  1. Trykk på (Blits) på kontrollknappen.

  1. Velg den ønskede modusen med kontrollknappen.


(Auto)
Blitsen kommer automatisk på når det er mørkt, eller ved fotografering i motlys.

(På)
Blitsen kommer alltid på.

(Sakte synk)
Blitsen kommer alltid på.
Lukkerhastigheten er lav på mørke steder, slik at bakgrunnen som ikke lyses opp av blitsen skal vises klart.

(Sakte bak-synk)
Blitsen kommer alltid på.
Blitsen utløses på slutten av eksponeringen for at både motivet og bakgrunnen skal bli bedre opplyst.

(Av)
Blitsen virker ikke.

Når "runde, hvite punkter" dukker opp på blitsbilder
Dette skyldes partikler (støv, pollen osv.) som svever i nærheten av linsen. Når de fremheves av kamerablitsen, ser de ut som hvite, runde punkter.
Hvordan kan omfanget av de "runde, hvite punktene" reduseres?
  • Gjør rommet lysere og fotografer motivet uten blits.

  • Velg modusen (Bildestabilisering) eller (Høy følsomhet) i Scenevalg. ([Av] velges automatisk.)

Merknader
  • Blitsen blinker to ganger. Det første blitsblinket justerer lysmengden.

  • Mens blitsen lades, vises .

  • Du kan ikke bruke blitsen ved opptak i seriemodus.

  • Ved opptak med blits og zoomen innstilt på W, kan det hende at skyggen av objektivet vises på skjermen, avhengig av opptaksforholdene. Hvis dette skjer, må du stille inn zoomen på T og ta et bilde med blitsen igjen.

  • Du vil kanskje ikke kunne stille inn enkelte funksjoner eller MENU-elementer, avhengig av den opptaksmodusen som er valgt. For nærmere informasjon, se "Funksjoner som ikke er tilgjengelige i enkelte opptaksmoduser" [Detaljer] og "MENU-elementer som ikke er tilgjengelige i enkelte opptaksmoduser". [Detaljer]