Serie/Nivåtrinn

Du kan velge Enkeltbilde, Serie eller Nivåtrinn som opptaksmodus.
  1. Trykk på (Serieinnstillinger) på kontrollknappen.

  1. Velg den ønskede modusen med kontrollknappen.


(Enkel)
Kameraet tar ett enkelt bilde.

(Serie)
Kameraet tar opptil 10 kontinuerlige bilder i én serie når du holder lukkerknappen nede.

(Nivåtrinn)
Kameraet tar en serie på 3 bilder, der hvert bilde har en annen innstilling.

Merknader
  • [Blits] er satt til [Av].

  • Ved opptak med selvutløser tas en serie på opptil 10 bilder hvis [Serie] er valgt, og en serie på 3 bilder, hvert med en annen innstilling, hvis [Nivåtrinn] er valgt.

  • Når [Serie] er valgt, justeres [Fokus], [Hvitbalanse] og [EV ] på basis av det første bildet, og disse innstillingene brukes også for de andre bildene.

  • Når det er lite strøm igjen på batteriet, eller når internminnet eller minnekortet er fullt, stopper serien.

  • Bildestørrelsen [VGA] stilles inn ved opptak til internminnet.

  • Du vil kanskje ikke kunne stille inn enkelte funksjoner eller MENU-elementer, avhengig av den opptaksmodusen som er valgt. For nærmere informasjon, se "Funksjoner som ikke er tilgjengelige i enkelte opptaksmoduser" [Detaljer] og "MENU-elementer som ikke er tilgjengelige i enkelte opptaksmoduser". [Detaljer]

Liknende emne