Bruke tilpass-knappen

Hvis du trykker på CUSTOM (tilpass-knappen) kan du hente opp tidligere registrerte funksjoner.
For nærmere informasjon om registrering av innstillinger, se "Egendefinert knapp". [Detaljer]
Liknende emne