Manuelt fokus

Du kan bruke den manuelle ringen til å fokusere manuelt.
 1. Still inn zoom/fokus-bryteren på MF.

 1. Drei den manuelle ringen.

A: Fokus på bakgrunnen
B: Fokus på forgrunnen
Merknader
 • Hvis fokuseringsavstanden er stilt inn veldig nært, vil bildet kanskje vise støv eller fingeravtrykk på linsen. Tørk av linsen med en myk klut e.l.

 • Fokusavstandsområdet er begrenset i henhold til zoomeskaleringen.

 • Så snart du endrer fokuseringsmetoden, fjernes avstanden for manuelt fokus som du stilte inn.

 • Avstandsinnstillingsinformasjonen i Manuelt fokus er omtrentlig. Hvis du peker oppover eller nedover med objektivet, vil unøyaktigheten bli større.

 • Når du bruker opptaksmoduser eller innstillinger som ikke gjør det mulig å stille inn fokus med den manuelle ringen, vil fokusmodus automatisk skifte til (Multi-AF), selv om zoom/fokus-knappen er stilt inn på MF, og vises på skjermen.

 • Under følgende betingelser kan du ikke bruke den manuelle ringen til å stille inn fokus:

 • Når selvutløseren er stilt inn på [Selvportrett, en person] eller [Selvportrett, to personer]

 • Når smilutløseren er [På]

 • Du vil kanskje ikke kunne stille inn enkelte funksjoner, avhengig av den opptaksmodusen som er valgt. For nærmere informasjon, se "Funksjoner som ikke er tilgjengelige i enkelte opptaksmoduser". [Detaljer]

Liknende emne