Manuell fokuskontroll

Hvis du har fokusert manuelt og trykker på FOCUS-knappen, vil displayet forstørres ca. 7 ganger, så du kan bekrefte at motivet er i fokus.
  1. Still inn zoom/fokus-bryteren på MF.

  1. Trykk på FOCUS-knappen for å forstørre bildet.

Hver gang du trykker på FOCUS-knappen, endres zoomeforstørrelsen slik:
Full skjerm Ca. ×7 Full skjerm
  1. Bekreft og juster fokus.

  1. Trykk lukkerknappen helt ned for å ta bildet.

Den manuelle fokuskontrollen utløses når lukkerknappen trykkes halvveis ned.
Merknader
  • Lukkerhastigheten og eksponeringsverdiene kan ikke endres når den manuelle fokuskontrollen er aktivert. Like før bildet tas, måles lyset igjen, og eksponeringen stilles inn.

  • Bildet vises med korrekt lysstyrke, uansett valgt eksponering. Eksponeringskompenseringen gjenspeiles ikke i det viste bildet, men i det bildet som tas.

  • Mens visningen er forstørret kan du ta bilder hvis du trykker på lukkerknappen, men hele det viste området vil komme med på bildet.

  • Du kan ikke bruke ansiktsregistrerings- og smilutløser-funksjonene.