EV

Du kan justere eksponeringen manuelt i trinn på 1/3 EV i området –2,0 EV til +2,0 EV.
  1. Trykk på den trinnvise velgeren for å velge EV-innstillingen

  1. Drei på den trinnvise velgeren for å velge den ønskede EV-innstillingen.

Justere eksponeringen for å få bilder som ser bedre ut
A: Overeksponering (for mye lys)
B: Korrekt eksponering
C: Undereksponering (for lite lys)
Merknader
  • Hvis du fotograferer et motiv i ekstremt sterkt eller svakt lys, eller når du bruker blitsen, vil eksponeringsjusteringen kanskje ikke virke særlig godt.

  • Du vil kanskje ikke kunne stille inn enkelte funksjoner, avhengig av den opptaksmodusen som er valgt. For nærmere informasjon, se "Funksjoner som ikke er tilgjengelige i enkelte opptaksmoduser". [Detaljer]

Liknende emne