Veksle mellom LCD-skjermen og søkeren

Du kan velge LCD-skjermen eller søkeren som bekreftelsesskjermen din under opptak. Displayet vil også veksle automatisk til søkeren når du fører kameraet tett inn mot øynene dine, og til LCD-skjermen når du beveger det lenger bort.
Hver gang du trykker på FINDER/LCD-knappen, vil skjermvisningen skifte, i rekkefølgen .
  1. Trykk på FINDER/LCD-knappen for å velge den ønskede modusen.


Kameraet merker seg posisjonen til øynene dine, og skifter skjerm automatisk.

Skifter til LCD-skjermen.

Skifter til søkeren.