Vise stillbilder

  1. Trykk på (avspillingsknappen) for å slå på avspillingsmodus.

  1. Velg et bilde med kontrollknappen.

Vise bilder som er tatt med et annet kamera
Dette kameraet oppretter en bildedatabasefil på minnekortet for opptak og avspilling av bilder. Hvis kameraet oppdager bilder som ikke er registrert i bildedatabasefilen på minnekortet, vil det vises en registreringsskjerm med meldingen "Fant filer som ikke ble gjenkjent Importere filer". For å vise uregistrerte bilder, må du registrere dem ved å velge [OK].
  • Når du registrerer bilder, må du forvisse deg om at batteriet er fulladet, eller så må du koble vekselstrømadapteren (inkludert) til en stikkontakt. Hvis et batteri med lite strøm brukes til å registrere bilder, er det kanskje ikke mulig å registrere alle dataene, eller data kan bli ødelagt hvis batteriet går tomt for strøm.

Vise vertikale bilder i fullskjermvisning (kun DSC-HX100V)
Hvis kameraet roteres, bestemmes den horisontale eller vertikale orienteringen av bildet, og bildet som spilles av, roteres automatisk.