Sletteknapp

Lar deg velge hvilke uønskede bilder du vil slette.
Du kan også slette bildene med MENU-knappen. [Detaljer]
  1. Trykk på (avspillingsknappen) for å slå på avspillingsmodus.

  1. (sletteknappen) ønsket modus på kontrollknappen


Alle bilder fra denne dato
Alt i denne mappen
Alle AVCHD-visning-filer
Sletter alle bilder i det datointervallet eller den mappen som er valgt, eller alle filmer i [AVCHD-visning] på én gang.
Trykk på [OK] etter trinn 2.
Flere bilder
Setter deg i stand til å velge og slette flere bilder.
Gjør som følger etter trinn 2.
  1. Velg et bilde og trykk deretter på .

A-merket legges til på det valgte bildet.
Gjenta ovenstående trinn, inntil det ikke er flere bilder som skal slettes. Velg et bilde med -merket igjen for å oppheve -merket.
MENU [OK]
Dette bildet
Sletter det bildet som vises i øyeblikket.
Alle bilder i seriegruppen
Sletter alle bildene i den valgte seriegruppen på én gang.
Trykk på [OK] etter trinn 2.
Alle unntatt dette bildet
Sletter alle bilder i en seriegruppe, unntatt det valgte bildet i Vis seriegruppe-modus.
Trykk på [OK] etter trinn 2.
Avbryt
Avbryter slettingen.

Du kan veksle mellom indeks- og enkeltbildemodus når du velger bilder
Drei W/T-spaken (zoomespaken) til T-siden () i indeksmodus for å gå tilbake til enkeltbildemodus, og drei spaken til W-siden () i enkeltbildemodus for å gå tilbake til indeksmodus.
  • Du kan også veksle mellom indeks- og enkeltbildemodus i [Beskytt], [Overfør med TransferJet] og [Skriv ut (DPOF)].

Merknader
  • I enkel modus kan du velge mellom [1 bilde] og [Alle bild.] for å slette bilder.

  • Når internminnet brukes til å lagre bilder, er [Visningsmodus] stilt inn på [Mappevisning].

  • Filmer i [AVCHD-visning] er de filmene som er tatt opp med [Videoformat] stilt inn på AVCHD 60i/60p (for 1080 60i-kompatible enheter) eller AVCHD 50i/50p (for 1080 50i-kompatible enheter).

Liknende emne