Vise seriebilder

Du kan velge avspillingsmetode for kontinuerlig fotografering (seriefotografering) når [Visningsmodus] er stilt inn på [Datovisning] og [Vis seriegruppe] er stilt inn på [Vis kun hovedbildet].
[Visningsmodus] er stilt inn på [Datovisning] og [Vis seriegruppe] er stilt inn på [Vis kun hovedbildet] i standardinnstillingen.
  1. Trykk på (avspillingsknappen) for å slå på avspillingsmodus.

  1. Velg seriebilder ved å bruke kontrollknappen, og gjør deretter følgende:


Kontrollknapp
Handling
Skrå avspilling
Du kan vise seriebildene som film ved å vippe kameraet til høyre eller venstre.
Neste bilde
Forrige bilde
Utvid
Du kan vise seriebilder i indeksen.

Skrå avspilling

Seriebildene spilles av i jevn rekkefølge, som en film.
  1. Trykk på på kontrollknappen for å gå til skråavspillingsskjermen.

  1. Vipp kameraet til høyre eller venstre med kameraets midtpunkt som akse.

  1. For å forlate skråavspilling kan du utføre en hvilken som helst operasjon, f.eks. å trykke på på kontrollknappen.


Utvid

Miniatyrbildene fra en rekke seriebilder vises nederst på LCD-skjermen. Et valgt bilde forstørres.
  1. Trykk på på kontrollknappen for å utvide seriebildene.

En rekke seriebilder vises i en indeks.
Når bilder vises i en indeks, vises på hovedbildet.
  1. Trykk på / for å vise hvert enkelt bilde i en seriegruppe.

  1. Du kan veksle mellom enkeltbildevisning og indeksvisning ved å trykke på .

  1. For å avbryte visningen, må du trykke på .

Liknende emne