Vise film

  1. Trykk på (avspillingsknappen) for å slå på avspillingsmodus.

  1. Velg en film med kontrollknappen.

  1. Trykk på .

Filmavspillingen starter.

Om filmvisningsskjermen

Velg det bildet du vil vise, med / på kontrollknappen, og trykk på .
Avspillingsindikatoren vises, og du kan sjekke hvor mye av en film som er spilt av.
, , , , , eller vises på filmvisningsskjermen.
Ikonet som vises kan variere, avhengig av bildets størrelse og kvalitet.

Kontrollknapp
Handling under avspilling
Stopp
Hurtig foroverspoling
Hurtig bakoverspoling
Viser kontrollpanelet

Slik viser du bare film på indeksskjermen
Du kan vise bare miniatyrfilmbilder på indeksskjermen ved å trykke på MENU (Visningsmodus) (Mappevisning (MP4)) eller (AVCHD-visning).
(Mappevisning (MP4)): Viser miniatyrfilmbilder i MP4-format på indeksskjermen.
(AVCHD-visning): Viser filmer som er tatt opp med opptaksformatet stilt inn på [AVCHD 60i/60p] eller [AVCHD 50i/50p]. [Detaljer]
  • Når en filmfil spilles av helt til slutten, vil kameraet automatisk begynne å spille av neste filmfil.

Merk
  • Du vil kanskje ikke kunne spille av enkelte bilder som er tatt med andre kameraer.

Vise kontrollpanelet

Ved visning av kontrollpanelet kan du kontrollere sakte filmavspilling og justere volumet.
  1. Trykk på på kontrollknappen.

Kontrollpanelet vises.
  1. Velg den ønskede knappen med /, og trykk på .


Kontrollpanel
Handling
Avspilling
Pause
Hurtig foroverspoling
Hurtig bakoverspoling
Sakte avspilling
Sakte baklengs avspilling
Kapittelfremtrekk
Tilbakespoling per kapittel
Rammefremtrekk
Tilbakespoling per ramme
Lagre som bilde
Voluminnstillinger
Lukker kontrollpanelet

Merk
  • Knappene på kontrollpanelet varierer med avspillingsstatusen.

Fange inn et stillbilde fra en film

  1. Trykk på på kontrollpanelet i den scenen du vil fange inn.

  1. Velg med / på kontrollknappen, og trykk deretter på .

Liknende emne