Rulle panoramabilder for å vise dem

Du kan spille av panoramabilder ved å trykke på på kontrollknappen mens panoramabilder vises. For å spille av/ta pause i visningen, må du trykket på igjen. Drei W/T-spaken (zoomespaken) til W-siden for å vise hele bildet igjen.
A: Viser det viste området av hele panoramabildet
Merk
  • Det tar lenger tid å rulle et panoramabilde som er tatt opp med [Høy oppløsning]-størrelse enn et panoramabilde av normal størrelse.

Liknende emne