Filnavnet til 3D-bildet

Et 3D-bilde består både av JPEG- og MPO-filer.
Hvis du importerer bilder som er tatt med 3D-funksjoner, til en datamaskin, lagres bildedataene på maskinen på følgende måte:


Filnavn på datamaskinen
Bruk
3D-bilde
DSC0.JPG
DSC0.MPO
For avspilling av 3D-bilder på en 3D-TV
3D-panorama
DSC0.JPG
DSC0.MPO
For avspilling av 3D-bilder på en 3D-TV
Flervinkelpanorama
DSC0.JPG
DSC0.MPO
For avspilling av 3D-bilder på en 3D-TV
DSC0.JPG
DSC0.MPO
Tar et bilde som kan spilles av som et stereoskopisk bilde ved å vippe kameraet til høyre eller venstre, og et bilde som kan spilles av på en 3D-TV.