3D-bilde

Kameraet tar et bilde som kan spilles av i 3D på en 3D-TV.
  1. Still inn modusvelgeren på (3D-fotografering).

  1. (3D-bilde) på kontrollknappen

  1. Ta opp med lukkerknappen.

Tips for fotografering av 3D-bilder
Ta bildet fra et sted i nærheten av motivet, med god avstand mellom motivet og bakgrunnen, som vist på figuren.
3D-effekten virker kanskje ikke ordentlig hvis scenen er for mørk, motivet beveger seg eller hvis du har beveget kameraet etter at du stilte inn AE/AF-låsen.
Hvis du tar bildet på et mørkt sted, kan bildestøyen bli veldig tydelig.
Merk
  • Den tilgjengelige bildestørrelsen er [16M] eller [16:9(12M)].

Liknende emne