Flervinkelpanorama

Mens du beveger kameraet (panorerer), tar det flere bilder, før det setter dem sammen til ett stereoskopisk bilde.
Det tar et bilde som kan spilles av som et stereoskopisk bilde ved å vippe kameraet til høyre eller venstre, og et bilde som kan spilles av på en 3D-TV.
  1. Still inn modusvelgeren på (3D-fotografering).

  1. (Flervinkelpanorama) på kontrollknappen

  1. Plasser kameraet så det passer med enden av motivet som skal fotograferes, og trykk på lukkerknappen.

  1. Panorer til slutten av veiviseren (B), mens du følger retningen angitt på LCD-skjermen.

Bildeområde i flervinkelpanoramamodus
Panorer kameraet ca. 45 grader til venstre og høyre for motivet du vil fokusere på.
Se også tips for 3D-panoramafotografering. [Detaljer]
Merknader
  • I modusen [Flervinkelpanorama] kan du kun velge panoramabildestørrelsen [16:9(2M)].

  • Se også "Kommentarer" for 3D-panoramafotografering. [Detaljer]

Liknende emne