Vise bilder stereoskopisk som er tatt i flervinkelpanoramamodus

Du kan vise stereoskopiske bilder tatt i [Flervinkelpanorama]-modus ved å vippe kameraet til høyre eller venstre.
  1. Trykk på (avspillingsknappen) for å slå på avspillingsmodus.

  1. Velg et bilde som er tatt i (Flervinkelpanorama-modus) for å spille det av med kontroll-knappen.

  1. Trykk på .

  1. Vipp kameraet til høyre eller venstre.

  1. Trykk på igjen for å stoppe avspillingen.

Tips for stereoskopisk avspilling.
For å vise bilder tatt i flervinkelpanormamamodus stereoskopisk, må du vippe kameraet til høyre eller venstre, som vist, mens du holder kameraet horisontalt.
Merk
  • 3D-bilder som er tatt i modusen [3D-bilde] eller [3D-panorama] kan ikke spilles av i 3D med kameraet.