Vise 3D-bilder på en 3D-TV

Du kan vise 3D-bilder tatt med kameraet i 3D-format ved å koble kameraet til en 3D-TV med en HDMI-kabel (selges separat).
Slå også opp i bruksanvisningen som fulgte med TV-en.
 1. Slå av både kameraet og TV-en.

 1. Koble kameraet til TV-en med en HDMI-kabel (selges separat).

A: HDMI-kontakt
B: HDMI-kabel
 1. Slå på TV-en og still inn inngangen.

 1. Trykk på (avspillingsknappen) for å slå på kameraet.

 1. MENU (3D-visning) på kontroll-knappen

Bilder som er tatt med kameraet vises på TV-en.
 1. Velg bilder og still inn ønsket modus med kontroll-knappen.


Kontrollknapp
Handling
Spiller av rullende bilder som er tatt i 3D-panoramamodus.
 • Trykk på / for å flytte rulleretningen.

 • Når du spiller av et 3D-bilde som er tatt i bildestørrelsen [16:9], er rullende avspilling ikke tilgjengelig.

Spiller kontinuerlig av bare 3D-bilder.
Forrige bilde
Neste bilde
Avslutter 3D-avspilling.

Merknader
 • Når du velger (3D-visning)-modus, vises bare 3D-bilder.

 • Hvis du spiller av et bilde som er tatt i en av modusene [3D-bilde] eller [3D-panorama] med opptaksretningen stilt inn på opp eller ned, vil bildet bli avspilt horisontalt på TV-en.

 • Varsellyden er låst på [Lukker].

 • Ikke koble sammen kameraet og det utstyret det skal kobles til, med utgangskontakter. Hvis kameraet og TV-en kobles sammen med utgangskontakter, får man hverken bilde eller lyd. En slik tilkobling kan også gi problemer med kameraet og/eller det tilkoblede utstyret.

 • Denne funksjonen vil kanskje ikke virke ordentlig med enkelte TV-er. Du vil for eksempel kanskje ikke kunne vise en video på TV-en din, få 3D-format eller høre lyd fra TV-en.

 • Bruk en HDMI-kabel med HDMI-logoen.

 • Når du kobler kameraet til en TV, må du bruke en HDMI-kabel som kan kobles til en minikontakt i kameraenden og til TV-kontakten.

 • Tar du opp film mens kameraet og TV-en er koblet sammen med en HDMI-kabel (selges separat), kan opptaket etter en viss tid stoppes automatisk av hensyn til kameraet.

Liknende emne