Filmopptaksscene

Du kan velge filmopptaksmodus når du tar opp film.
  1. Still inn modusvelgeren på (Videomodus).

  1. MENU (Filmopptaksscene) ønsket modus


(Intelligent auto)
Setter deg i stand til å ta opp film med automatisk justerte innstillinger. [Detaljer]

(Scenevalg)
Setter deg i stand til å ta opp film med forhåndsinnstilte innstillinger, i samsvar med scenen. [Detaljer]

Om scenegjenkjenning

Scenegjenkjenning brukes i intelligent auto-modus. Ved hjelp av denne funksjonen gjenkjenner kameraet automatisk opptaksforholdene, og tar bildet.
I scenegjenkjenningsmodus varierer plasseringen av ikoner som vises på LCD-skjermen med forholdene. Det avhenger av om kameraet gjenkjenner en scene eller forholdene.
Hvis kameraet gjenkjenner en scene, vises ikoner og veivisere, som (Portrett), (Spebarn), (Halvlysportrett), (Halvlys), (Motlysportrett), (Motlys), (Landskap), (Makro), (Søkelys) eller (Svakt lys) på første linje. Hvis kameraet gjenkjenner forholdene, vises ikoner som (Stativ), og (Flytt) eller (Gå) på den andre linjen. Kameraet kan gjenkjenne både scenen og forholdene, eller bare en av disse.
For nærmere informasjon, se "Scenegjenkjenning" [Detaljer]
Merk
  • (gå) gjenkjennes kun hvis [SteadyShot for video] er stilt inn på [Aktiv] i filmmodus.