Hent frem minne-modus

Setter deg i stand til å velge en forhåndsregistrert innstilling når modusvelgeren er stilt inn på (Hent frem minne-modus).
  1. MENU (Hent frem minne-modus)

  1. Trykk på / på kontrollknappen for å velge det ønskede tallet.

Merk
  • Registrer opptaksinnstillinger på forhånd ved å bruke (Registrer innstilling).

  • Hvis du stiller inn (Hent frem minne-modus) etter at du har fullført opptaksinnstillingene, prioriteres de registrerte innstillingene, og de opprinnelige innstillingene blir ugyldige. Kontroller indikatorene på skjermen før du starter opptaket.

Liknende emne