Gjøre bakgrunnen uskarp

Setter deg i stand til å ta et bilde med bildebehandling, så bakgrunnen og motivet fremheves.
 1. Still inn modusvelgeren på (Scenevalg).

 1. (Gjøre bakgrunnen uskarp) på kontrollknappen

 1. Ta opp med lukkerknappen.

Tips for justering av graden av uskarphet i bakgrunnen.
 • Før du tar bildet må du velge MENU [Uskarp-effekt] [Høy], [Middels] eller [Lav] for å endre graden av uskarphet i bakgrunnen.

Tips for å gjøre bakgrunnen uskarp

Plasseringen av motivet og bakgrunnen

Hvis du tar et bilde med motivet og bakgrunnen så langt fra hverandre som vist på illustrasjonen, kan bakgrunnen gjøres uskarp. Fotografer fra den anbefalte opptaksavstanden som står angitt på LCD-skjermen.
Motivet er tilstrekkelig langt fra bakgrunnen
Det er for liten avstand mellom motivet og bakgrunnen

Zoomeforstørrelse og plassering av motivet

Når du tar bilde av en blomst og et lite objekt i næropptak, må du dreie W/T (zoomespaken) mot W-siden. Når du skal fotografere mennesker, bør du gå et lite stykke unna motivet og dreie W/T (zoomespaken) mot T-siden.
 • For enklere å låse fokus på motivet, kan du bruke kameraets følgefokuseringsfunksjon. [Detaljer]

Merknader
 • Når du fotograferer, skal kameraet holdes i ro for å redusere kamerarystelser.

 • Bakgrunnen kan ikke gjøres uskarp i følgende situasjoner:

 • Scenen er for lys eller for mørk.

 • Motivet beveger seg.

 • Motivet er for langt unna kameraet. (Den anbefalte opptaksavstanden er overskredet.)

 • Motivet er for nær bakgrunnen.

 • Effekten med uskarp bakgrunn fungerer muligens ikke i følgende situasjoner:

 • Motivet er for lite.

 • Motivet har samme farge som bakgrunnen.

 • Du har beveget kameraet etter å ha satt på AE/AF-låsen.

 • Hvis du har problemer med å gjøre bakgrunnen uskarp, kan du prøve følgende:

 • Skyv W/T-spaken (zoomespaken) til T-siden

 • Flytt deg nærmere motivet til du er innenfor anbefalt opptaksavstand.

 • Skill motivet fra bakgrunnen.

 • Ta bildet etter at du har fokusert på motivet.

 • Du vil kanskje ikke kunne stille inn enkelte funksjoner eller MENU-elementer, avhengig av den opptaksmodusen som er valgt. For nærmere informasjon, se "Funksjoner som ikke er tilgjengelige i enkelte opptaksmoduser" [Detaljer] og "MENU-elementer som ikke er tilgjengelige i enkelte opptaksmoduser". [Detaljer]

Liknende emne