Uskarp-effekt

Stiller inn nivået for uskarp bakgrunn når du fotograferer i modus for uskarp bakgrunn.
  1. MENU (Uskarp-effekt) ønsket modus(Lav)
Legger til uskarp bakgrunn (liten effekt).
(Middels)
Legger til uskarp bakgrunn (middels effekt).

(Høy)
Legger til uskarp bakgrunn (sterk effekt).

Liknende emne