Bildestørrelse/Panoramabildestørrelse

Bildestørrelsen avgjør størrelsen av bildefilen som lagres når du tar et bilde.
Jo større bildestørrelsen er, jo flere detaljer vil reproduseres når bildet skrives ut på papir i stort format. Jo mindre bildestørrelsen er, jo flere bilder kan tas.
Om "bildekvalitet" og "bildestørrelse"
Et digitalt bilde er sammensatt av en mengde små punkter som kalles bildeelementer eller piksler. Hvis bildet inneholder et stort antall piksler (A), blir det stort, det legger beslag på mye minne, og det vises med stor detaljrikdom. "Bildestørrelse" vises med antall piksler. Selv om du ikke kan se forskjellene på kameraets skjerm, vil detaljrikdommen og databehandlingstiden være forskjellig når bildet skrives ut eller vises på en dataskjerm.
  1. Bildestørrelse: 16M

4608 piksler × 3456 piksler = 15 925 248 piksler
  1. Bildestørrelse: VGA

640 piksler × 480 piksler = 307 200 piksler
Mange piksler (Fin bildekvalitet og stor filstørrelse)
Få piksler (Grovkornet bildekvalitet, men liten filstørrelse)

Bildestørrelse for opptak av stillbilder

  1. MENU (Bildestørrelse) ønsket størrelseBildestørrelse
Retningslinjer for bruk
Antall bilder
Skrive ut
(4608×3456)
For utskrifter med format på opptil A3+
Færre
Flere
Fin
Grov

(3648×2736)
For utskrifter med format på opptil A3

(2592×1944)
For utskrifter med format fra 10×15 cm opptil A4

(640×480)
For e-postvedlegg

(4608×2592)
For visning på HD-TV (High Definition-TV) og utskrift i opptil A3- format
Færre
Flere
Fin
Grov

(1920×1080)
For visning på en HD-TV (High Definition-TV)

3D-stillbildestørrelse

  1. MENU (Bildestørrelse) ønsket størrelse


(4608×3456)
For utskrifter med format på opptil A3+

(4608×2592)
For visning på HD-TV (High Definition-TV) og utskrift i opptil A3- format

Merk
  • Når du skriver ut stillbilder som er tatt med bildeforhold 16:9, eller panoramabilder, kan begge kantene bli beskåret.

Bildestørrelse i enkel modus

  1. MENU [Bildestørrelse] ønsket størrelse


Stor
Tar bilder med størrelsen [16M].

Liten
Tar bilder med størrelsen [5M].

Bildestørrelse for opptak av panoramabilder

  1. MENU (Panoramabildestørrelse) ønsket størrelse(16:9)
(Horisontalt: 1920 × 1080)
[16:9] er tilgjengelig kun for 3D-fotografering.
(Standard)
(Horisontalt: 4912 × 1080)
(Vertikalt: 3424 × 1920)
Fotograferer med standard bildestørrelse.

(Vid)
(Horisontalt: 7152 × 1080)
(Vertikalt: 4912 × 1920)
Fotograferer med vid bildestørrelse.

(Høy oppløsning)
(Horisontalt: 10480 × 4096)
Tar panoramabilder med høy oppløsning og en størrelse på 43 megapiksler.

Merk
  • Hvis du ikke kan skrive ut panoramabilder som er tatt med [Høy oppløsning]-størrelse, fordi de er for store, kan du bruke funksjonen for størrelsesendring i den inkluderte programvaren "PMB". "PMB" setter deg i stand til å endre størrelsen på panoramabilder som er tatt opp med [Høy oppløsning] til f.eks. 50 %.