Videokvalitet/Videostørrelse

Billedkvaliteten øker med størrelsen på filmbildet. Jo større datamengde som brukes per sekund (gjennomsnittlig overføringshastighet), jo bedre blir bildekvaliteten.
Velg et filmopptaksformat ved å trykke på MENU (Innstillinger) (Opptaksinnstillinger) [Videoformat] i opptaksmodus. [Detaljer]
Hvis [Videoformat] er [AVCHD 60i/60p] (for 1080 60i-kompatible enheter) eller [AVCHD 50i/50p] (for 1080 50i-kompatible enheter), må du velge filmstørrelse fra [Videokvalitet]. Hvis [Videoformat] er [MP4], må du velge fra [Videostørrelse].

Filmkvalitet (opptaksformat: [AVCHD 60i/60p] (for 1080 60i-kompatible enheter) eller [AVCHD 50i/50p] (for 1080 50i-kompatible enheter))

  1. MENU [Videokvalitet] ønsket modus

Filmer som tas opp i dette formatet, lagres i AVCHD-format, med ca. 60 felt/s (for 1080 60i-kompatible enheter) eller 50 felt/s (for 1080 50i-kompatible enheter), i linjesprangmodus, med Dolby Digital-lyd.
Ellers vil filmer som tas opp i dette formatet, lagres i AVCHD-format, med ca. 60 rammer/s (for 1080 60i-kompatible enheter) eller 50 rammer/s (for 1080 50i-kompatible enheter), i progressiv modus, med Dolby Digital-lyd.


Filmkvalitet
Gjennomsnittlig overføringshastighet
Beskrivelse

AVC HD 28M (PS)
28 Mbps
Fotograferer med høyeste bildekvalitet på 1920×1080 (60p/50p)

AVC HD 24M (FX)
24 Mbps
Fotograferer med høy bildekvalitet på 1920×1080 (60i/50i)

AVC HD 17M (FH)
17 Mbps
Fotograferer med høy bildekvalitet på 1920×1080 (60i/50i)
AVC HD 9M (HQ)
9 Mbps
Fotograferer med standard bildekvalitet på 1440×1080 (60i/50i)

Filmbildestørrelse (opptaksformat: MP4)

  1. MENU [Videostørrelse] ønsket størrelse

Filmer som tas opp med dette kameraet, tas opp i MPEG-4-format, med ca. 30 rammer/s (for 1080 60i-kompatible enheter) eller 25 rammer/s (for 1080 50i-kompatible enheter), i progressiv modus, med AAC-lyd og mp4-format.


Filmbildestørrelse
Gjennomsnittlig overføringshastighet
Beskrivelse
MP4 12M
12 Mbps
Fotograferer med en størrelse på 1440×1080

MP4 6M
6 Mbps
Fotograferer med en størrelse på 1280×720

MP4 3M
3 Mbps
Fotograferer med VGA-størrelse

Merknader
  • Et telefotobilde produseres når bildestørrelsen [MP4 3M] er valgt.

  • Filmer som er tatt opp med bildekvaliteten innstilt på [AVC HD 28M (PS)], kan imidlertid ikke lagres til disk i samme kvalitet. Konverter bildet med "PMB" før lagring til disk.
    DVD-er eller AVCHD-disker kan ikke opprettes fra filmer som er tatt opp med [AVC HD 24M (FX)]-kvalitet. Lagre filmer i [AVC HD 24M (FX)]-kvalitet på Blu-ray-plater.