Hvitbalanse

Justerer fargetonene i henhold til lysforholdene i omgivelsene. Bruk denne funksjonen hvis fargene i bildet virker unaturlige.
 1. MENU (Hvitbalanse) ønsket modus


(Auto)
Justerer hvitbalansen automatisk, så fargene virker naturlige.

(Dagslys)
Justerer for utendørsforhold på en fin dag, kveldsscener, nattscener, neonskilt, fyrverkeri osv.

(Overskyet)
Justerer for overskyet vær eller steder med mye skygge.

(Fluorescerende hvitbal. 1)
(Fluorescerende hvitbal. 2)
(Fluorescerende hvitbal. 3)
[Fluorescerende hvitbal. 1]: Justerer for hvitt fluorescerende lys.
[Fluorescerende hvitbal. 2]: Justerer for naturlig hvitt fluorescerende lys.
[Fluorescerende hvitbal. 3]: Justerer for dagslyshvitt fluorescerende lys.

(Strålende)
Justerer for steder under strålende lamper, eller under klart lys, som f.eks. i et fotostudio.

(Blits)
Justerer for blitsforhold.

(Ett trykk)
Juster hvitbalansen, avhengig av lyskilden. Hvitfargen som er lagret i [Ett trykk-innstillinger]-modus blir den grunnleggende hvitfargen. Bruk denne modusen når [Auto] og andre innstillinger ikke gir nøyaktige farger.

(Ett trykk-innstillinger)
Lagrer hvitfargen som vil bli brukt i [Ett trykk]-modus. [Detaljer]

Virkning av lysforhold
Den tilsynelatende fargen til et motiv påvirkes av lysforholdene.
Fargetonene justeres automatisk, men du kan justere fargetonene manuelt med hvitbalansefunksjonen.
Dagslys (hvitt som standard)
Overskyet (blåaktig)
Fluorescerende (grønntone)
Strålende (rødaktig)
Merknader
 • Under fluorescerende lys som blinker, vil hvitbalansefunksjonen kanskje ikke virke ordentlig, selv om du velger [Fluorescerende hvitbal. 1], [Fluorescerende hvitbal. 2] eller [Fluorescerende hvitbal. 3].

 • Når du fotograferer med blits i en annen modus enn [Blits], stilles [Hvitbalanse] inn på [Auto].

 • Når [Blits] er [På], [Sakte synk] eller [Sakte bak-synk], kan hvitbalansen kun justeres til [Auto], [Blits], [Ett trykk] eller [Ett trykk-innstillinger].

 • [Ett trykk-innstillinger] kan ikke velges når blitsen lades.

 • Du vil kanskje ikke kunne stille inn enkelte MENU-elementer, avhengig av den opptaksmodusen som er valgt. For nærmere informasjon, se "MENU-elementer som ikke er tilgjengelige i enkelte opptaksmoduser". [Detaljer]


Å få frem den grunnleggende hvitfargen i [Ett trykk-innstillinger]- modus

 1. Still inn et hvitt objekt, som for eksempel et stykke papir, som fyller skjermen under de samme lysforholdene som motivet du vil ta bilde av.

 1. MENU (Hvitbalanse) [Ett trykk-innstillinger] på kontrollknappen

Skjermen blir øyeblikkelig sort, og når hvitbalansen er justert og lagret i minnet kommer opptaksskjermen frem igjen.
Merknader
 • Hvis -indikatoren blinker når bildet tas, er hvitbalansen ikke innstilt, eller den kan ikke innstilles. Bruke automatisk hvitbalanse

 • Ikke rist eller slå på kameraet mens [Ett trykk-innstillinger] pågår.

 • Når blitsmodus er satt til [På], [Sakte synk] eller [Sakte bak-synk], justeres hvitbalansen i takt med dette mens blitsen blinker.