Hvitbalansejustering

Gjør det mulig å bruke den valgte hvitbalansen som basisverdi og benytte den innstilte korreksjonsverdien for å endre fargen og ta et bilde.
  1. MENU (Hvitbalansejustering) ønsket modus


(Av)
Bruker ikke [Hvitbalansejustering].

(På)
Bruker [Hvitbalansejustering].

(Juster skiftmengde)
Stiller inn korreksjonsverdien.
Hvis du stiller inn en korreksjonsverdi, vil [Hvitbalansejustering] automatisk stilles inn på [På].

Stille inn korreksjonsverdien for varierende hvitbalanse

  1. MENU (Hvitbalansejustering) [Juster skiftmengde]

Still inn korreksjonsverdien med /// på kontrollknappen.

Kontrollknapp
Handling
/
G (grønn) og M (magenta) resulterer i like fin justering som det en kan oppnå med et fargekorreksjonsfilter (CC-filter).
/
B (blå) og A (gul) resulterer i fin justering av fargetemperaturen.

Merknader
  • Med [Ett trykk-innstillinger] blir innstillingen [Av].

  • Du vil kanskje ikke kunne stille inn enkelte MENU-elementer, avhengig av den opptaksmodusen som er valgt. For nærmere informasjon, se "MENU-elementer som ikke er tilgjengelige i enkelte opptaksmoduser". [Detaljer]