ND-filter (internt ND-filter)

Ved bruk av ND-filteret reduseres lysmengden som slippes inn i kameraet med ca. 1/8, lukkerhastigheten reduseres, og bildet blir noe undereksponert. Dette er meget virkningsfullt i forbindelse med fotografering av rennende vann og fosser.

ND-filteret kan brukes når kameraet er stilt inn på (Program Auto), (Fotografering med lukkerprioritet), (Fotografering med blenderprioritet) og (Fotografering m/manuell eksp.).
  1. MENU (internt ND-filter) ønsket modus


(Auto)*
Basert på opptaksmodus og lysstyrke, vil ND-filteret slås på/av automatisk.

(Av)
ND-filteret brukes ikke.

(På)
ND-filteret brukes alltid.

* Når [Auto] ikke kan velges, er standard [Av].