Serieopptaksintervall

Velger antall bilder som skal tas i sekundet ved Serie-opptak.
  1. MENU (Serieopptaksintervall) ønsket modus


(Høy)
Tar opptil 10 bilder i sekundet i rekkefølge.

(Lav)
Tar opptil 2 bilder i sekundet i rekkefølge.

Merk
  • Under opptaksforhold som gir lavere lukkerhastighet, kan antallet bilder i sekundet reduseres.

Liknende emne