Nivåtrinninnstillinger

Du kan stille inn opptakstypen når [Serieinnstillinger] er stilt inn på [Nivåtrinn]. I modusen nivåtrinnfotografering kan du ta opp en serie på 3 bilder med varierende innstillinger. Du kan velge det beste bildet etterpå.
  1. MENU (Nivåtrinninnstillinger) ønsket modus


(EXP±0,3)
Tar opp en serie på 3 bilder med eksponeringsverdier som varierer i denne rekkefølgen: standard, lys og mørk.
Jo større nivåtrinnet er, jo større er forskjellen i eksponeringsverdi.

(EXP±0,7)

(EXP±1,0)

(Hvitbalanse)
Tar opp en serie på 3 bilder med hvitbalanse som varierer i denne rekkefølgen: aktuell fargetone, mot blått og mot rødt.
  • Når du stiller inn [Hvitbalanse] på noe annet enn [Auto], vil fargetonen variere ut fra hvilken hvitbalanse som er valgt.


Merknader
  • Du kan ikke velge [Hvitbalanse] når modusvelgeren er stilt inn på (Scenevalg).

  • Du vil kanskje ikke kunne stille inn enkelte funksjoner eller MENU-elementer, avhengig av den opptaksmodusen som er valgt. For nærmere informasjon, se "Funksjoner som ikke er tilgjengelige i enkelte opptaksmoduser" [Detaljer] og "MENU-elementer som ikke er tilgjengelige i enkelte opptaksmoduser". [Detaljer]