Scenegjenkjenning

Kameraet registrerer automatisk opptaksforholdene og tar deretter bildet. Når kameraet registrerer en bevegelse, økes ISO-følsomheten i samsvar med bevegelsen for å redusere uskarpheter i motivet. Når kameraet er stilt inn på intelligent automodus, kan du velge modusen [Avansert], der kameraet automatisk tar to bilder.
I scenegjenkjenningsmodus varierer plasseringen av ikoner som vises på LCD-skjermen med forholdene. Det avhenger av om kameraet gjenkjenner en scene eller forholdene. Hvis kameraet gjenkjenner en scene, vises ikoner og veivisere, som (Portrett), (Spebarn), (Halvlysportrett), (Halvlys), (Motlysportrett), (Motlys), (Landskap), (Makro), (Søkelys) eller (Svakt lys) på første linje. Hvis kameraet gjenkjenner forholdene, vil ikoner, som (Stativ) eller (Flytt) vises på den andre linjen. Kameraet kan gjenkjenne både scenen og forholdene, eller bare en av disse.
 1. Still inn modusvelgeren på (Intelligent auto).

 1. MENU (Scenegjenkjenning)


(Auto)
Når kameraet gjenkjenner scenen, skifter det til de optimale innstillingene og tar bildet.

(Avansert)
Når kameraet gjenkjenner scenen, skifter det til de optimale innstillingene. Når kameraet gjenkjenner (Halvlys), (Halvlysportrett), (Motlys) eller (Motlysportrett), endrer det automatisk innstillingen og tar et bilde til.
 • Når du tar to bilder i rask rekkefølge, vil plussmerket + på ikonet bli grønt.

 • Når det tas to rammer, vises de to bildene side om side umiddelbart etter at de er tatt.

 • Når [Anti-blunk] vises, tas det 2 bilder automatisk. Bildet hvor øynene er åpne velges automatisk [Detaljer]


Merknader
 • Scenegjenkjenningsfunksjonen virker ikke når du tar bilder med digital zoom.

 • De tilgjengelige blitsinnstillingene er [Auto] og [Av].

 • Det kan hende at disse scenene ikke gjenkjennes, avhengig av situasjonen.

 • I følgefokusmodus gjenkjennes ikke (Portrett), (Halvlysportrett) eller (Motlysportrett).

 • Hvis vibrasjoner overføres fra omgivelsene til kameraet, og kameraet er stilt inn på tilstandene  (Stativ) og (Halvlys) samtidig, vil kanskje ikke tilstanden  (Stativ) bli gjenkjent.

 • Enkelte ganger reagerer lukkeren langsomt når (Stativ) og tilstanden (Halvlys) gjenkjennes samtidig. Hold kameraet rolig når du fotograferer.

 • Under filmopptak er avansert modus ikke tilgjengelig.

 • Du vil kanskje ikke kunne stille inn enkelte MENU-elementer, avhengig av den opptaksmodusen som er valgt. For nærmere informasjon, se "MENU-elementer som ikke er tilgjengelige i enkelte opptaksmoduser". [Detaljer]

Avansert modus

I [Avansert] modus tar kameraet to bilder i rekkefølge med ulike innstillinger, se nedenfor, når det gjenkjenner en av scenene (Halvlys), (Halvlysportrett), (Motlys) eller (Motlysportrett), som har en tendens til å bli uskarpe, eller når tilstandene (Halvlys) og (Stativ) gjenkjennes samtidig. Du kan velge hvilket av de to bildene du vil ha.


Første bilde*
Andre bilde
Tas i sakte synkroniseringsmodus
Fotografering med økt følsomhet og reduserte rystelser
Tas i sakte synkroniseringsmodus, med støtte fra det ansiktet blitsen blinker på
Fotografering med økt følsomhet, med støtte fra ansiktet og reduserte rystelser
Tas i sakte synkroniseringsmodus
Fotografering med en lavere lukkerhastighet, uten økt følsomhet
Fotografering med blits
Tas med justert bakgrunnslysstyrke og -kontrast
Fotografering med støtte fra det ansiktet blitsen blinker på
Tas med justert lysstyrke og kontrast for ansikt og bakgrunn

* [Blits] er satt til [Auto].
Hva er funksjonen Lukkede øyne-reduksjon?
Når kameraet er stilt inn på [Avansert], tar det automatisk to bilder i rask rekkefølge* når det gjenkjenner (Portrett) eller (Spebarn). Kameraet vil automatisk velge, vise og lagre det bildet personen på bildet ikke blunker på. Hvis øynene er lukket på begge bildene, vises meldingen "Lukket øye oppdaget".
* bortsett fra når blitsen blinker/når lukkerhastigheten er lav.