Myke hudtoner-effekt

Stiller inn om myke hudtoner-effekt skal brukes, og i så fall ved hvilket effektnivå, når ansiktsregistreringsfunksjonen er aktivert.
  1. MENU (Myke hudtoner-effekt) ønsket modus


(Av)
Bruker ikke myke hudtoner-effekt.

(Lav)
Legger til svak myke hudtoner-effekt.

(Middels)
Legger til moderat myke hudtoner-effekt.

(Høy)
Legger til kraftig myke hudtoner-effekt.

Merknader
  • [Myke hudtoner-effekt] vil kanskje ikke være synlig, avhengig av motivet.

  • Du vil kanskje ikke kunne stille inn enkelte MENU-elementer, avhengig av den opptaksmodusen som er valgt. For nærmere informasjon, se "MENU-elementer som ikke er tilgjengelige i enkelte opptaksmoduser". [Detaljer]