Smilutløser

Når kameraet registrerer et smil, utløses lukkeren automatisk.
 1. MENU (Smilutløser) [På]

 1. Vent til et smil gjenkjennes.

Når et smil er oppdaget og "smilnivået" overskrider -punktet på indikatoren, tar kameraet bilder automatisk.

(Av)
Bruker ikke [Smilutløser]-funksjonen.

(På)
Bruker [Smilutløser]-funksjonen.

Tips for å lykkes bedre med smilfangsten
 1. Ikke dekk øynene med panneluggen. Ikke dekk til ansiktet med en hatt, masker, solbriller e.l.

 1. Prøv å posisjonere ansiktet foran kameraet og beveg deg minst mulig opp og ned. Hold øynene smale.

 1. Smil tydelig med åpen munn. Det er enklere å registrere smilet når tennene synes.

 • Lukkeren utløses når en person som kameraet har registrert ansiktet til, smiler.

 • Du kan velge eller registrere den delen av motivet som skal ha prioritet for ansiktsregistrering, med [Ansiktsgjenkjenning]. Når det valgte ansiktet er lagret i kameraets minne, utføres smilregistrering kun for dette ansiktet. [Detaljer]

 • Hvis et smil ikke registreres, må du velge MENU [Smilsensitivitet], og deretter stille inn verdien på [Svakt smil].

Merknader
 • Fotografering med smilutløser avsluttes automatisk når enten minnekortet eller internminnet er fullt.

 • Smil vil kanskje ikke kunne registreres på riktig måte, avhengig av forholdene.

 • Du kan ikke bruke den digitale zoomefunksjonen.

 • Du vil kanskje ikke kunne stille inn enkelte MENU-elementer, avhengig av den opptaksmodusen som er valgt. For nærmere informasjon, se "MENU-elementer som ikke er tilgjengelige i enkelte opptaksmoduser". [Detaljer]

Liknende emne