Smilsensitivitet

Stiller inn følsomheten for smilutløserfunksjonen for gjenkjenning av smil.
  1. MENU (Smilsensitivitet) ønsket modus(Stort smil)
Registrerer et stort smil.
(Normalt smil)
Registrerer et normalt smil.

(Svakt smil)
Registrerer selv et lite smil.

Merknader
  • Smil vil kanskje ikke kunne registreres på riktig måte, avhengig av forholdene.

  • Du vil kanskje ikke kunne stille inn enkelte MENU-elementer, avhengig av den opptaksmodusen som er valgt. For nærmere informasjon, se "MENU-elementer som ikke er tilgjengelige i enkelte opptaksmoduser". [Detaljer]

Liknende emne