Ansiktsgjenkjenning

Når ansiktsregistreringsfunksjonen brukes, oppdager kameraet ansiktene i motivet og justerer automatisk innstillingene for fokus, blits, eksponering, hvitbalanse og reduksjon av røde øyne.
Når kameraet registrerer flere motiver, vil det velge et av dem som hovedmotiv og stille inn fokus etter prioritet. Den rammen som er i fokus, vil bli grønn når du trykker lukkerknappen halvveis ned.
  1. MENU (Ansiktsgjenkjenning) ønsket modus(Av)
Kan ikke bruke ansiktsregistrering.
(Auto)
Velger det ansiktet kameraet automatisk skal fokusere på.

(Prioritere barn)
Oppdager og tar bilde med prioritet på barneansikt.

(Prioritere voksne)
Oppdager og tar bilde med prioritet på voksenansikt.

Merknader
  • [Av] er ikke tilgjengelig når [Selvutl.] er stilt inn på [Selvportrett, en person] eller [Selvportrett, to personer].

  • Du kan velge [Ansiktsgjenkjenning] kun når fokusmodus er stilt inn på [Multi-AF] og målemodus er stilt inn på [Multi].

  • Ansiktsregistreringsfunksjonen virker ikke ved bruk av den digitale zoomen.

  • Ansiktene til opptil 8 personer på bildet kan registreres.

  • Voksne og barn kan muligens ikke bli gjenkjent korrekt, avhengig av forholdene.

  • Ved opptak med smilutløseren, stilles [Ansiktsgjenkjenning] automatisk inn på [Auto], selv når den er stilt inn på [Av].

  • Du vil kanskje ikke kunne stille inn enkelte MENU-elementer, avhengig av den opptaksmodusen som er valgt. For nærmere informasjon, se "MENU-elementer som ikke er tilgjengelige i enkelte opptaksmoduser". [Detaljer]

Liknende emne