Blitsnivå

Justerer mengden blitslys. Blitsnivået kan stilles inn i steg på 1/3 EV.
  1. MENU (Blitsnivå) ønsket modus

Merknader
  • Verdien er ikke synlig på skjermen. Den vises som eller .

  • Hvis motivet er for lyst eller for mørkt, har denne justeringen kanskje ingen effekt.

  • Du vil kanskje ikke kunne stille inn enkelte MENU-elementer, avhengig av den opptaksmodusen som er valgt. For nærmere informasjon, se "MENU-elementer som ikke er tilgjengelige i enkelte opptaksmoduser". [Detaljer]