Fargemetning

Justerer livligheten (fargemetningsgraden) til bildet.
  1. MENU [Fargemetning] ønsket modus(–)
Produserer dempede farger.
(Standard)


(+)
Produserer sterke farger.

Merk
  • Du vil kanskje ikke kunne stille inn enkelte MENU-elementer, avhengig av den opptaksmodusen som er valgt. For nærmere informasjon, se "MENU-elementer som ikke er tilgjengelige i enkelte opptaksmoduser". [Detaljer]