Kontrast

Justerer kontrasten i bildet.
  1. MENU [Kontrast] ønsket modus(–)
Reduserer kontrasten.
(Standard)


(+)
Øker kontrasten.

Merk
  • Du vil kanskje ikke kunne stille inn enkelte MENU-elementer, avhengig av den opptaksmodusen som er valgt. For nærmere informasjon, se "MENU-elementer som ikke er tilgjengelige i enkelte opptaksmoduser". [Detaljer]