Skarphet

Justerer skarpheten i bildet.
  1. MENU [Skarphet] ønsket modus(–)
Gjør bildet mer diffust.
(Standard)


(+)
Gjør bildet skarpere.

Merk
  • Du vil kanskje ikke kunne stille inn enkelte MENU-elementer, avhengig av den opptaksmodusen som er valgt. For nærmere informasjon, se "MENU-elementer som ikke er tilgjengelige i enkelte opptaksmoduser". [Detaljer]